Kennismaking

Wie zijn wij

Stichting LIKE is een non-profit organisatie en heeft geen politiek, maar een sociaal-maatschappelijk oogmerk. De stichting draait voornamelijk op vrijwilligers; deze komen uit alle gelederen van de gemeenschap. Vanuit hun diverse posities ervaren zij allen de tekortkomingen van het lokale onderwijs. Inclusiviteit is een belangrijke waarde voor Fundashon LIKE en de werkwijze is democratisch en participatief. De stichting nodigt de gemeenschap nadrukkelijk uit mee te denken, mee te praten en mee te doen. 

Bestuursleden Fundashon LIKE

Robbin Martina

Directeur van een groothandelsbedrijf, voorzitter importeursvereniging BVCA.
Vrijwilliger voor Ride for the Roses en Clini Clowns.

“Ik ondersteun LIKE omdat ik wil dat alle kinderen gelijkwaardige kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Niet alleen bij het leren op school, maar ook om zich zekerder te voelen als volwassene. Daarom moeten zij van jongs af aan een taal leren die hun kan voeden met alle informatie die ze nodig hebben. “

Helvig vd Laarschot - Jonckheer

Afgestudeerd in ‘business administration’.
Met trots laat ik als gids toeristen ons dushi Curaçao zien.

“Ik ondersteun LIKE om jongeren te helpen uit de knellende positie te komen waar zij zich in bevinden. Veel van hen ondervinden problemen om werk te vinden omdat zij geen enkele taal goed spreken. Dat belemmert hen zelfs bij het uitvoeren van basistaken zoals mensen te woord staan aan een balie of een digitaal formulier invullen. Onze jongeren zijn net zo intelligent als andere jongeren. Wat zij nodig hebben is een goede basis vanaf hun allereerste schooljaren zodat ze verder kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. “

John Cijntje

Directeur CEO van Autobusbedrijf Curaçao.
Pionier van Caribbean Association of Directors and Supervisory Board members (CADS).

“Ik ondersteun LIKE want ik zie heel veel kinderen én volwassenen die geen enkele taal goed spreken. Zelfs niet hun moedertaal. Dit belemmert hen op school maar hindert hen ook bij het leren van nieuwe dingen op het werk. Ik merk dat zelfs volwassenen het vermijden te spreken over onderwerpen waarvoor een zekere kennis nodig is en de woordenschat vereist om te kunnen analyseren en formuleren. Hoe slim ze ook zijn, ze voelen zich hierdoor geïsoleerd in hun eigen land. “

Brede Kristensen

Socioloog en politicoloog.
Internationaal consultant voor openbaar bestuur en beleid, organisatieadvies.

“In 1972 heeft een vriend van mijn ouders het volgende aangegeven: dat Curaçao zichzelf zou isoleren van de rest van de wereld als het Papiaments de instructietaal wordt op school. Kinderen kunnen van jongs af aan meerdere talen leren. Ze zijn in staat om op school in een andere taal te leren; een taal met voldoende boeken die hun kijk op de wereld verruimen. Niemand hoeft bang te zijn dat daarmee het spreken en koesteren van hun moedertaal wordt verstoord. Daar moest ik aan denken toen ik kennis maakte met de gefundeerde visie van LIKE. Daarom ondersteun ik de stichting. “

Juana Kibbelaar

Onderwijsadviseur en trainer van schoolteams.

Vele jaren heb ik in de praktijk gezien hoe leerlingen én leerkrachten worstelen met onze taalsituatie. Dat is niet nodig. Want kinderen die thuis een andere taal spreken kunnen ook goed presteren op school. Als we in het onderwijs op een andere manier gebruik gaan maken van de verschillende talen kunnen leerlingen én leerkrachten succesvol zijn.

Ambassadeurs Fundashon LIKE

Percy Pinedo

Directeur International Career Services, Producer en presentator van radioprogramma’s.
Promotor van internationale concerten, filmfestivals, locale cultuur en non-profit doelen.

“Het Papiaments is mijn Curaçaose basis. Naast haar cadans en manier van uitdrukken is dat haar grootste waarde voor mij. Het speelt de hoofdrol bij al mijn activiteiten en ik blijf het Papiaments promoten zodat het verder kan bloeien. [lesamas] Zo kunnen mijn kleinkinderen ook de verbinding met hun geschiedenis voelen. Als opa hoop ik wel dat er een frisse mentale verandering komt op Curaçao met betrekking tot de taal in het onderwijs. Liefde voor onze taal is geen rechtvaardiging om de jeugd te isoleren van de wereld. Er is vrijwel geen enkel thema waarin men zich kan verdiepen in het Papiaments. Ik ondersteun LIKE om de kinderen vanaf het begin een grotere taal te leren zodat zij kunnen voldoen aan alles wat school, de Curaçaose maatschappij en het leven van hen vereist.”

Lysandro Inacio

Directeur Biblioteka Nashonal di Kòrsou (Nationale Bibliotheek van Curaçao)
Ondernemer, auteur, executive coach, spreker.

“Mijn zoon kwam altijd thuis met een 8+ voor Nederlands. Dus ik dacht dat het wel goed zat met zijn Nederlands, totdat hij een spreekbeurt had voorbereid voor school. Toen realiseerde ik mij dat hij het Nederlands absoluut niet beheerste. Ik stond perplex. [lesamas] Want kinderen moeten een taal beheersen die hen toegang geeft tot boeken en andere informatiebronnen. Zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen. In het begin dacht ik dat stichting LIKE weer slechts een groep was die het ging hebben over de instructietaal. Het duurde even voordat ik begreep dat het grondbeginsel van LIKE niet taal is, maar kennis. En taal is het middel om die kennis te ontwikkelen. Daarom ondersteun ik LIKE.”

Laurina Leshommes

Gepensioneerd; was leerkracht, remedial teacher, en schooldirecteur.
Bestuurslid van Bible Society of the Dutch Caribbean en vrijwilliger voor diverse andere organisaties.

“Ik ondersteun LIKE want ik heb veel kinderen achterstanden zien oplopen in het funderend onderwijs. Ze kunnen het onderwijs niet volgen, omdat ze niet begrijpen wat ze lezen. [lesamas] Daarom kunnen ze de achterstand ook niet meer inhalen. Zelfs de volwassenen die ik ’s avonds lesgeef hebben problemen met lezen en schrijven op het niveau dat de opleiding SBO vereist. We moeten een rijke taalomgeving creëren, inclusief een positievere attitude met betrekking tot het Nederlands. Want we moeten de knellende band loslaten die de ontwikkeling van onze kinderen tegenhoudt.”

Iyo Rosa

Ambtenaar en actieve burger

“Ik ondersteun LIKE want de bedoeling van onderwijs is toegang te verkrijgen tot informatie. In het Papiaments is er online vrijwel geen informatie te vinden. Er is onvoldoende lesmateriaal en het materiaal dat er wel is, is verouderd. [lesamas] We hoeven niet bang te zijn dat het Papiaments achteruitgaat door een andere instructietaal. Integendeel. Ik heb zelf ervaren dat mijn beheersing van het Papiaments juist vooruitging toen ik een hogere opleiding ging doen die in een andere taal gegeven werd. Volgens mij is dat omdat je in een andere taal meer woorden en concepten leert. Met die bredere woordenschat kun je jezelf in het Papiaments rijker uitdrukken.”

Maurilhio Nobrega

Content maker, nieuwsrapportage, zelfredzaamheid, montage, muziek, filmcriticus

“Ik ondersteun Stichting LIKE om mee te helpen ruimte te creëren voor praktische en realistische oplossingen voor ons onderwijs. Het Papiaments als instructietaal invoeren was een nobel streven. Maar het is ten koste gegaan van de kennis en vaardigheden [lesamas] die we nodig hebben om te kunnen functioneren in en deelnemen aan onze maatschappij. Deze laten nu zeer te wensen over. Het zou onverantwoordelijk zijn om dit probleem niet zo snel mogelijk aan te pakken. Curaçao heeft de mogelijkheid een belangrijke rol te spelen op internationaal vlak. Het zou jammer zijn als ons onderwijsniveau een belemmering vormt hiervoor.”

Lucille Berry - Haseth

Dichter; tekstredacteur Papiaments; vertaalster van literaire werken naar het Papiaments. Teamlid van vrijwilligers die een Papiamentstalig verklarend woordenboek ontwikkelen.

“Ook ik ondersteun de doelstelling van stichting LIKE. Want een grotere instructietaal geeft kinderen een bredere basis om te leren. Dat ondersteunt het kind, van kleuter tot volwassene, stap voor stap in het onderwijs en laat het niet ploeteren in hiaten vanwege onvoldoende lesmaterialen. [lesamas] Een grotere instructietaal doet helemaal niets af aan onze liefde en ons respect voor het Papiaments. En het geeft het kind toegang tot oneindig veel bronnen van informatie en taalgebruik. Ik kan een beter taalgebruik in het Papiaments bevorderen dankzij mijn kennis van andere talen.”

Marielle Evertsz

Orthopedagoog, docent aan de LOFO (Leraren Opleiding Funderend Onderwijs).
Life coach voor tienermeiden.

“Als orthopedagoog met ruim 20 jaar ervaring geef ik al een aantal jaar met veel plezier les op de LOFO. De meeste van mijn studenten zijn toegewijde en capabele leerkrachten (in opleiding) en hebben passie voor hun vak. En ik ben trots op hen. [lesamas] Maar ik weet, en zij weten ook, dat zij het Nederlands niet beheersen op het niveau wat het zou moeten zijn. Dat is niet hun schuld en het is niet eerlijk naar hen toe. Het is jammer dat sommigen meteen klaarstaan om je ervan te beschuldigen tegen het Papiaments te zijn als je dit thema benoemt. Maar we moeten erkennen dat er een verschil is tussen taal als onderdeel van onze identiteit en cultuur, en taal als instrument om tot ontwikkeling en kennis te komen. Daarin deel ik de visie van LIKE.”

Robert Antonius

Gepensioneerd; was korpschef van de politie Curaçao, hoofd Departement van Justitie.
Is lid van de Raad van Toezicht van het RK-schoolbestuur.

“Ik heb altijd veel gelezen en dat heeft mij veel geholpen; zowel in mijn persoonlijke als in mijn professionele ontwikkeling. In mijn jeugd heb ik ervaren dat om je te kunnen verdiepen in een onderwerp je informatie nodig hebt over dat onderwerp. [lesamas] Het is goed dat er tegenwoordig meer boeken zijn in het Papiaments. Maar de hoeveelheid is niet te vergelijken met die in het Nederlands. Gebrek aan taalbeheersing benadeelt niet alleen jongeren. Ook op volwassen leeftijd voelt men de gevolgen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan hoe men brieven of politierapporten schrijft, of hoe men onderzoeksgegevens verwerkt. Mijn advies is kinderen van jongs af aan te laten lezen in een taal die alle informatie over alle onderwerpen toegankelijk maakt.”

Yithza Davelaar

Coach positieve psychologie en rouwverwerking

“Als kind las ik 3 à 5 boeken per week, over allerlei onderwerpen die ik leuk en interessant vond. Ik moet er niet aan denken hoe mijn jeugd geweest zou zijn als ik alleen het Papiaments zou beheersen. Dan had ik niet zo kunnen genieten van lezen, [lesamas] want in het Papiaments zijn er simpelweg niet genoeg boeken. Mijn ervaring in mijn coachingspraktijk is ook dat de klanten die niet kunnen lezen in het Engels of Nederlands, minder goed kunnen profiteren van de coachingsaanpak. Dat is erg jammer. Ik ondersteun LIKE omdat de mogelijkheid gecreëerd moet worden voor iedereen om zichzelf te ontwikkelen.”

Paul de Rooy

Was Inspecteur-Generaal van de onderwijsinspectie van de Nederlandse Antillen en Curaçao. Is bestuurslid van de Curaçao Academy.

“Ik ondersteun Stichting LIKE want dat het onderwijs van jongs af aan de ontwikkeling van talen moet stimuleren is rechtvaardig en correct. De heersende taalarmoede berokkent onze kinderen veel leed. Zij kunnen zich niet goed uitdrukken, [lesamas] noch in het Papiaments en noch in het Nederlands. Zij ontberen kennis en hebben moeite met het denken op een abstract niveau. Taal is het instrument wat iedereen nodig heeft om te kunnen denken, te leren en zichzelf te ontwikkelen. Er moet een onderwijsbeleid komen wat door alle partners in ons land gesteund wordt. En dat moet prioriteit gemaakt worden voor een optimale ontwikkeling van alle leerlingen en onze gehele bevolking.”

Janice Godschalk

Onderwijskundig psycholoog. Privépraktijk voor diagnostiseren van leerproblemen en begeleiden van leerlingen met leerproblemen; hiervoor gewerkt bij de Sedukal (Schooladviesdienst).

“Ik ondersteun het initiatief en gedachtegoed van LIKE want het is tijd om goed na te denken over het taalbeleid op onze scholen. Taal is essentieel op alle onderwijsterreinen. Taal is cruciaal voor een kind om zich mondeling en schriftelijk uit te kunnen drukken, [lesamas] om rekensommen te kunnen maken en om lesstof gericht op kennis van de wereld te kunnen begrijpen. Kinderen die het kleuteronderwijs in het Papiaments beginnen hebben nauwelijks de kans om Nederlands te leren. Na de kleuterjaren moeten ze leren lezen in een taal die ze niet begrijpen noch beheersen. Zo kunnen ze nooit hetzelfde niveau bereiken als leerlingen die Nederlands leren vanaf de kleuterschool.”

Mike Willem

Mike Willem

MBA Finance – Ba Economics. Lid Raad van Advies van Curaçao. Ervaring in private en publieke sector. Was onder andere: minister van Arbeid, gedeputeerde van Financiën, [lesamas] financieel directeur van Nieuwe Post nv, directeur van AAV (Antilliaanse Aannemers Vereniging), voorzitter KBBC (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), voorzitter Corporate Governance.

“Mijn wens is dat de volgende generaties echte wereldburgers worden. Daarom wil ik niet dat hun studie belemmerd wordt door beperkingen in taalvaardigheid en zodoende hun mogelijkheden afgeremd worden.”

Marjolaine Jardinier

Marjolaine Jardinier

Jurist, professional in compliance en trainer AML CFT (Anti Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism).

“Ik ondersteun het gedachtegoed van LIKE, dat de manier waarop het Papiaments in het huidige onderwijs vormgegeven is kinderen beperkt in hun toegang naar kennis, aangezien informatiebronnen in het Papiaments beperkt zijn. Dit terwijl schoolcijfers niet het enige is wat telt om op de arbeidsmarkt binnen te komen en te kunnen groeien. [lesamas] Je moet goed kunnen communiceren over algemene en relevante onderwerpen. Ik heb geen studie gevolgd om trainingen te kunnen geven. Ik heb het geleerd door heel veel te lezen. In het Nederlands en Engels zijn er bronnen over dit onderwerp in overvloed. Als je naast het Papiaments goed kunt communiceren in andere talen heb je meer kansen om jezelf te ontwikkelen. En dat begint met de instructietaal in ons onderwijs. “