Stichting LIKE

Taal en Kennis in het Onderwijs

Gelijke kansen voor alle kinderen

Dit willen wij bereiken

Stichting LIKE is opgericht om te bewerkstelligen dat alle kinderen in het onderwijs dezelfde kansen krijgen.

We staan voor onderwijs dat recht doet aan hun capaciteiten om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dat zodoende hun eigenwaarde versterkt. Dat hun blik op de wereld verruimt en hen aanspoort een verantwoordelijk burger te worden. Burgers die goed kunnen communiceren, zodoende elkaar kunnen begrijpen en kunnen functioneren in de maatschappij. Zodat zij verder kunnen leren of werken op een niveau dat overeenkomt met hun intelligentie. Zodat ze over elk gewenst onderwerp informatie kunnen opzoeken. Zodat zij de regels van hun land kunnen begrijpen of simpelweg het wereldnieuws kunnen volgen.

Dit is ons uitgangspunt

Heel veel kinderen op Curaçao, Aruba en Bonaire presteren op school onder de maat. Al op jonge leeftijd ondervinden ze problemen met het begrijpen van de lessen en kunnen ze moeilijk in correcte zinnen verwoorden wat ze hebben geleerd en wat ze denken. Dit is niet omdat ze niet intelligent genoeg zijn. Het wordt veroorzaakt door een gebrek aan taalvaardigheden in een taal die toegang geeft tot de kennis die ze nodig hebben op school. Dat is een taal met voor alle leeftijden een onbeperkte variatie aan (voor)leesboeken, schoolboeken en alle overige informatiebronnen – online of op papier. Grote talen als het Engels, het Spaans en het Nederlands hebben vrijwel onbeperkte schriftelijke bronnen beschikbaar. Net als alle andere kleinschalige talen heeft het Papiaments onvoldoende sprekers en onvoldoende afzetmarkt om dat te kunnen produceren.

Deze realiteit doet niets af aan de waarde van het Papiaments. Het Papiaments is onze nationale taal en is belangrijk om van jongs af aan de emotionele ontwikkeling van het kind te ondersteunen. Het mag kinderen niet verboden worden om Papiaments te spreken op school. Het Papiaments verdient respect als cruciaal onderdeel van de identiteit en cultuur van Curaçao, Aruba en Bonaire. Maar de waardering voor het Papiaments als nationale taal enerzijds en verbetering van ons onderwijs anderzijds zijn twee verschillende zaken.

Dit moet er gebeuren

LIKE staat voor onderwijs dat alle kinderen een gelijkwaardige basis biedt zichzelf te ontwikkelen naar gelang hun capaciteiten. Onderwijs met een rijke taalomgeving. Met leesboeken die de fantasie van de kinderen prikkelen. In de taal die het kind nodig heeft om het lesmateriaal te begrijpen. Een taal die het kind de vleugels geeft om informatie te vergaren op elk denkbaar onderwerp. Niet alleen op school, maar ook als volwassene. Dat is mogelijk als van jongs af aan alle kinderen de kans krijgen een grotere taal te leren. Zo krijgen alle kinderen dezelfde kans om op school te leren en later in de maatschappij te functioneren.

“There are two things we should give our children:
one is roots and the other is wings.”

– Diverse bronnen

De onverbloemde kwestie

Welke invloed heeft taal op het schoolsucces van jouw kind? Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen.

Onderwijspuzzel op de ABC-eilanden

De ABC-eilanden hebben een gemeenschappelijk onderwijsvraagstuk: wat is nodig op deze eilanden om alle kinderen gelijkwaardige kansen te geven op een succesvolle toekomst?