De onverbloemde kwestie

De onverbloemde kwestie

Veel kinderen op Curaçao, Aruba en Bonaire presteren op school onder de maat. Al op jonge leeftijd ondervinden ze problemen met het begrijpen van de lessen en kunnen ze zichzelf moeilijk uiten in correcte zinnen. Dit is niet omdat ze niet intelligent genoeg zijn. Het wordt veroorzaakt door diverse uitdagingen waarmee het onderwijs te kampen heeft. Eén van de grootste uitdagingen is een gebrek aan taalvaardigheden in een taal die toegang geeft tot kennis. Dat betekent een taal met voor alle leeftijden een onbeperkte variatie aan (voor)leesboeken, schoolboeken en alle overige informatiebronnen – online of op papier.

Goede taalvaardigheden zijn cruciaal voor alle kinderen. Want het is via taal dat iemand kennis opdoet en zichzelf kan ontwikkelen. Maar veel kinderen hebben onvoldoende taalvaardigheden in een taal die toegang geeft tot kennis. Daarom ondervinden ze moeilijkheden: bij het leren en behalen van hun diploma, op de arbeidsmarkt of vervolgstudie en bij het functioneren in de maatschappij als volwassene.

Om de nodige taalvaardigheden op te doen die op school belangrijk zijn is lezen cruciaal. Want een groot deel van de schoolse kennis staat geschreven in teksten. Om de schoolse taal goed te kunnen leren, moeten kinderen van jongsaf aan voorgelezen worden of zelf lezen. Door lezen leren kinderen nieuwe woorden en andere zinnen dan ze in het dagelijks leven horen. Podcast, youtube en andere visuele media zijn niet voldoende om dit te bereiken.

Het is een kerntaak van het onderwijs om vanaf de eerste schooldag te werken aan schoolse taalvaardigheden. Vanwege verschillende thuissituaties groeit niet elk kind op met dezelfde kansen. Maar het onderwijs kan er wel voor zorgen dat ze allemaal dezelfde kans krijgen om hun capaciteiten maximaal te benutten. Dat is mogelijk als zij vanaf het begin een taal leren die de deur openzet voor al die kennis die ze op school en in de maatschappij nodig hebben.