Ons Manifest

Manifest

De stichting Fundashon LIKE, Lenga I Konosementu den Enseñansa (Taal en Kennis in het Onderwijs) gelooft in het recht op gelijkwaardige onderwijskansen van alle kinderen binnen het Koninkrijk: bij gelijke talenten moeten kinderen een gelijkwaardige ontwikkeling kunnen doormaken.

De stichting ziet kwalitatief goed onderwijs als fundamentele bouwsteen voor ontwikkeling: voor persoonlijke ontwikkeling van alle individuele burgers, voor verdere ontwikkeling van de nationale taal en cultuur en voor ontwikkeling van de samenleving als geheel.

Geen van de onderwijspartners zal afzonderlijk in staat zijn om tot kwaliteitsverbetering over de hele linie te komen. Want succesvol onderwijs creëren is een complexe puzzel en de verscheidene onderwijspartners zijn hierbij afhankelijk van elkaar. Het uiteindelijke doel van LIKE is daarom dat de diverse stakeholders hun verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk onderwijs creëren dat alle kinderen een gelijkwaardige basis biedt zichzelf te ontwikkelen naar gelang hun capaciteiten.